struct tarpc_rte_eth_txq_info

struct tarpc_rte_eth_txq_info {
    // fields

    struct tarpc_rte_eth_txconf conf;
    uint16_t nb_desc;
};